Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 209/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 209/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ.
(Đ/c: Km 6, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 17325/HQHP-GSQL ngày 29/12/2017 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo, đánh giá việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa từ cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải và công văn số 158/2018/NHĐV ngày 8/01/2018 của Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện đưa hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục từ Cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải tại địa chỉ Lô CN3, Khu công nghiệp Minh Phương - Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

a) Thủ tục, hồ sơ, trình tự và điều kiện thực hiện, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2953/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2017.

b) Trước khi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu từ cảng Nam Hải Đình Vũ về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải, Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ (doanh nghiệp kinh doanh cảng) thông báo cho hãng tàu, đại lý hãng tàu về các lô hàng hóa nhập khẩu chuyển về địa điểm của Công ty Logistics Nam Hải để hãng tàu, đại lý hãng tàu thông báo cho người khai hải quan biết địa điểm lưu giữ hàng hóa để người khai hải quan khai chính xác mã địa điểm lưu kho dự kiến chờ thông quan trên tờ khai hải quan (địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải), thực hiện làm thủ tục hải quan theo quy định.

Thời hạn thực hiện đến hết ngày 30/6/2018 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế.

2. Giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tập trung của Công ty Logistics Nam Hải, tránh việc lợi dụng để thẩm lậu vào nội địa.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có văn bản báo cáo, đánh giá và đề xuất thực hiện, gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn thực

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 209/TCHQ-GSQL năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ cảng về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.331
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234