Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2056/TCHQ-GSQL 2020 gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Số hiệu: 2056/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2056/TCHQ-GSQL
V/v gửi chứng từ thuộc hồ sơ hi quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của doanh nghiệp về việc công chức hải quan tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ có ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp và xác nhận sao y bản chính (đối với các chứng từ bản chụp) trong khi các chứng từ đó đã được gửi qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Hệ thống). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện công văn số 4334/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và điểm 5 mục II Bảng tổng hợp giải quyết vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC kèm theo công văn số 5391/TCHQ-GSQL ngày 14/9/2018. Cụ thể:

- Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan căn cứ các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp thông qua Hệ thống để kiểm tra, đối chiếu;

- Trường hợp các chứng từ theo quy định là bản chụp, được người khai hải quan chuyển đổi sang chứng từ điện tử, đã được xác nhận bằng chữ ký số và gửi cho cơ quan hải quan qua Hệ thống thì công chức hải quan không được yêu cầu phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu của người khai hải quan trên các chứng từ này;

- Công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình chứng từ bản chính dưới dạng giấy theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC để cơ quan hải quan kiểm tra.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các Chi cục Hải quan trực thuộc và chỉ đạo theo dõi, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đúng quy định.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan không gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thông qua Hệ thống mà vẫn được công chức hải quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hải quan hoặc công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình các chứng từ không đúng hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên thì thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị, điều chuyển ngay cán bộ công chức có liên quan để tiến hành xử lý kiểm điểm.

3. Niêm yết công khai công văn này tại nơi làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập trên địa bàn biết và thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (
để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
;
(Số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, HN)
- Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam;
(Nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, HN)
- Vụ Thanh tra kiểm tra; Vụ TCCB (để t/hiện);
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/03/2020 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.953

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!