Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 205/BXD-VLXD năm 2017 về gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 205/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/BXD-VLXD
V/v gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 117/CV-DN ngày 26/12/2017 của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 (Doanh nghiệp) về việc đề nghị gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 09/3/2016, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 416/BXD-VLXD về việc hướng dẫn cho Doanh nghiệp xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho với khối lượng là 4.800m3 và thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2016.

Theo báo cáo của Doanh nghiệp và xác nhận của Chi cục hải quan Yên Bái thì tính đến ngày đến ngày 26/12/2016, trong tổng số 4.800m3 đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn cho phép xuất khẩu tại văn bản số 416/BXD-VLXD nêu trên, doanh nghiệp đã thực hiện xuất khẩu được 826,17m3, còn lại 3.973,83m3 chưa xuất khẩu.

Để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đồng ý gia hạn thời gian xuất khẩu đá khối tồn kho với khối lượng là 3.973,83m3 cho Doanh nghiệp đến hết ngày 31/12/2017.

Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối, Doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đồng thời có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng khối lượng và tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho 6 tháng/01 lần.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp và giám sát chặt chẽ việc khai thác, xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối của Doanh nghiệp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Sở XD tỉnh Yên Bái;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Yên Bái;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 205/BXD-VLXD năm 2017 về gia hạn thời gian xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184