Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2047/TXNK-PL năm 2014 thông báo mã số phân loại do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 2047/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2047/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan Đồng Nai.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 926/PC-PTPLHCM ngày 6/5/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh về Thông báo kết quả phân tích số 1000/TB-PTPLHCM-14 ngày 28/4/2014 và công văn bổ sung thông tin số 1171/PTPLHCM-NV ngày 10/7/2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Các mặt hàng từ 1 đến 5 nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 1000/TB-PTPLHCM-14 ngày 6/5/2014 và công văn số 1171/PTPLHCM-NV ngày 10/7/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (tương ứng mục 1, 3, 4, 5 và 6 thuộc Phụ lục Tờ khai số 434/NKD05 ngày 15/1/2014 tại Chi Cục HQ Nhơn Trạch - Cục Hải quan Đồng Nai) có kết quả phân tích được xác định là thép không gỉ dạng thanh và que, cán nóng, dạng cuộn, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, kích thước tương ứng: F6.5mm, F6.0mm, F6.5mm, F8.5mm, F6.5mm, có bản chất hàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành tại các Thông báo kết quả phân loại số 4493/TB-TCHQ ngày 24/4/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 7221.00.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPL - Chi nhánh tại TPHCM (để biết)
- Cục HQ Đồng Nai (để biết)
- Lưu: VT, PL-Trâm (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2047/TXNK-PL năm 2014 thông báo mã số phân loại do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85