Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2034/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2034/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2034/TCHQ-KTTT
V/v Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Kỹ thuật Huy Hoàng;
- Ban Quản lý Nhà máy Xi măng Thái Nguyên – Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

 

Trả lời công văn số 1000/BTC-HQTP ngày 14/4/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; công văn số 593/VNAINCON-TCKT ngày 29/4/2008 của Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì trường hợp tổ chức cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hóa (giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính cũng được miễn thuế nhập khẩu

Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế từ điểm 1.6 đến 1.17; Căn cứ điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 phải có Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm các mặt hàng thuộc diện miễn thuế khi đăng ký với cơ quan Hải quan.

Đối chiếu với hướng dẫn trên, thì Ban Quản lý Nhà máy Xi măng Thái Nguyên – Tổng Công ty xây dựng Việt Nam, nếu thuộc Dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phải có Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do đơn vị tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đăng ký các mặt hàng miễn thuế với cơ quan hải quan; Nhà thầu, căn cứ Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan Hải quan để nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TMNHH Huy Hoàng và Ban Quản lý dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên – Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp Việt Nam được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2034/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145