Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2033/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Số hiệu: 2033/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2033/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bình Định

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1177/HQBĐ-NV ngày 01/12/2006 v/v nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu và công văn số 80/HQBĐ-NV ngày 24/01/2007 của Cục Hải quan Bình Định để làm rõ việc nhập khẩu cá để sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH liên doanh An Hải, sau khi trao đổi thống nhất với Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc nhập khẩu thức ăn nuôi cá xuất khẩu chưa được quy định rõ ràng trong đối tượng hoàn thuế tại Thông tư 113/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hơn nữa, việc kiểm tra mẫu đối với sản phẩm xuất khẩu cũng không thể làm được do thức ăn khi doanh nghiệp xuất khẩu đã biến đổi hoàn toàn vào con cá.

Vì vậy, không được áp dụng theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đối với việc nhập khẩu thức ăn để nuôi cá xuất khẩu của Công ty TNHH An Hải nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan Bình Định được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Vụ Chính sách Thuế (BTC); 
- Lưu Vụ GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2033/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.229
DMCA.com Protection Status