Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 201/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 201/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH NamYang International Việt Nam;
(Lô 120/1 KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)
- Công ty TNHH Namyang Sông Mây.
(Lô B1, Đường số 6, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom, Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 201112-NY ngày 20/11/2012 của Công ty TNHH NamYang International Việt Nam và công văn số 1121/CV/XNK/12 ngày 21/11/2012 của Công ty TNHH Namyang Sông Mây vướng mắc về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế đối với hàng hóa Công ty nhận lại từ doanh nghiệp chế xuất sau khi gia công:

Tại khoản 15 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định: "Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hóa đó".

Do đó khi Công ty TNHH Namyang International Việt Nam và Công ty TNHH Namyang Sông Mây giao nguyên phụ liệu cho Công ty Namyang Delta (là doanh nghiệp chế xuất) gia công thì khi nhập khẩu hàng hóa trở lại nội địa sẽ được áp dụng quy định tại khoản 15 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP nêu trên.

2. Chính sách thuế đối với hàng hóa Công ty xuất trả lại nước ngoài:

Tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định: "Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng".

Do đó khi Công ty TNHH Namyang International Việt Nam và Công ty TNHH Namyang Sông Mây xuất khẩu hàng hóa cho Công ty mẹ tại nước ngoài sẽ được áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP nêu trên.

3. Về căn cứ tính thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo các quy định tại Mục 1, Phần V Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH NamYang International Việt Nam và Công ty TNHH Namyang Sông Mây biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 201/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149