Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 201/GSQL-GQ3 năm 2015 về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo hình thức quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 201/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo hình thức quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0538/HQBRVT-GSQL ngày 27/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng do Công ty Fivenine Co., Ltd gửi tặng cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Kim Nguyễn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 0538/HQBRVT-GSQL thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên có Hóa đơn thương mại số FN14-1105 ngày 05/11/2014 được lập giữa Công ty Fivenine Co., Ltd (địa chỉ: 502, Hyundai Tower, 293-19 Olympic-Ro, Songpa-Gu, Seoul, Korea) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Kim Nguyễn (địa chỉ: Lô H6 Khu Á Châu, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hình thức thanh toán là tiền mặt.

Do vậy, trường hợp đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô nêu trên không đủ điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 201/GSQL-GQ3 năm 2015 về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng theo hình thức quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93