Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2006/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận đã làm thủ tục hải quan trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Số hiệu: 2006/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2006/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận "đã làm thủ tục hải quan"
trên tờ khai XK

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 218/CVKD-QH ngày 14/3/2006 của Công ty TNHH Quý Dương về đề nghị xác nhận đã làm thủ tục hải quan trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm b, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định: "1. Cơ quan Hải quan thông quan hàng hóa căn cứ vào: b. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế:.

Theo quy định này, thì đối với lô hàng xuất khẩu nếu Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa (kiểm hóa hộ), thì ký xác nhận đã làm thủ tục hải quan vào ô 26 tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Công ty TNHH Quý Dương: đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Hải Dương, việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thực hiện. Do doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh tại tỉnh Hải Dương, tờ khai xuất khẩu của lô hàng (bản lưu người khai hải quan và bản lưu Hải quan) đã được chuyển về Chi cục Hải quan Hải Dương, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh việc doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hải Dương căn cứ thực tế hồ sơ lô hàng xuất khẩu để thực hiện việc xác nhận vào ô 26 tờ khai xuất khẩu cho doanh nghiệp. Các trường hợp kiểm hóa hộ khác việc ký xác nhận đã làm thủ tục hải quan vào ô 26 tờ khai hàng hóa xuất khẩu do Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Cục HQ Lào Cai (để biết);
- Công ty TNHH Qúi Dương
(số 4 Khu 15, P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2006/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận đã làm thủ tục hải quan trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209