Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 200/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vao của Công ty TNHH Đại Dương Xanh, MST 4300329681

Số hiệu: 200/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT cho hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi 

 

Trả lời công văn số 2492/CT-T.Tr ngày 24/11/2005 của Cục Thuế hỏi về việc việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vao của Công ty TNHH Đại Dương Xanh, MST 4300329681, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng quy định: Hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hóa với nước ngoài;

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu;

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

- Hóa đơn GTGT bán hàng xuất khẩu.

Căn cứ quy định trên trường hợp Công ty TNHH Đại Dương Xanh có xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục nói trên thì hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Khi kiểm tra hồ sơ hoàn thuế đề nghị Cục thuế Quảng Ngãi liên hệ với Cục thuế Khánh Hòa kiểm tra đối chiếu hóa đơn chứng từ và việc kê khai nộp thuế giữa hai Công ty.

Vấn đề Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhi vừa là Phó Giám đốc của Công ty TNHH Đại Dương Xanh tại Quảng Ngãi, vừa là Phó Giám đốc của Công ty TNHH Tín Thịnh tại Khánh Hòa có hợp pháp không? Đề nghị Cục Thuế liên hệ với Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi để được giải đáp cụ thể. Nếu không vi phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế cho Công ty TNHH Đại Dương Xanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 200/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vao của Công ty TNHH Đại Dương Xanh, MST 4300329681

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25