Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 20/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 20/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến kiến nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 3328/HQHCM-GSQL và kiến nghị của Công ty TNHH P&G Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xử lý C/O được cấp không đúng theo quy định:

- Trường hợp C/O mẫu D không được cấp đúng theo quy định: yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O và xử lý theo quy định.

- Theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA thì “Tổ chức cấp C/O lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và các chứng từ liên quan tới việc cấp đó trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày cấp”. Theo đó, việc xử lý đối với các C/O bị lỗi nhưng đã hết thời hạn lưu trữ hồ sơ sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O liên quan quyết định.

- Cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O bị cấp lỗi được xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 3, công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013.

2. Thống kê chi tiết các trường hợp C/O gặp vướng mắc:

Ngày 19/6/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 805/GSQL-TH đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thống kê các trường hợp C/O gặp vướng mắc của Công ty TNHH P&G Việt Nam theo phụ lục 1 gửi kèm công văn số 1343/HQHCM-GSQL ngày 25/4/2014. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể này. Để có đủ cơ sở tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D liên quan, yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khẩn trương gửi bảng thống kê về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2015 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251