Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1997/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với lượng xăng dầu từ nguồn nội địa cung ứng cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1997/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với lượng xăng dầu từ nguồn nội địa cung ứng cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn s 0437/HQBRVT-GSQL ngày 23/2/2017 về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với lượng xăng dầu mua từ nguồn nội địa nhưng không sử dụng hết trong thời neo đậu tại Việt Nam khi tàu biển xuất cảnh:

Trước khi phương tiện tạm nhập và tàu biển nước ngoài xuất cảnh, chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan đối với lượng xăng dầu mua từ nguồn nội địa nhưng không sử dụng hết trong thời gian neo đậu tại Việt Nam theo quy định tại điểm c khoản 19 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính. Loại hình mở tờ khai xuất khẩu là H21 - xuất khẩu hàng hóa khác.

2. Về đề xuất quy định trách nhiệm của chủ tàu hoặc đại lý chủ tàu khi mua xăng dầu từ nguồn nội địa trong thời gian hoạt động tại Việt Nam và trách nhiệm phối hợp giữa hải quan nơi tàu cung ứng với hải quan nơi tàu dự kiến xuất cảnh:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 19 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC, cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với lượng xăng dầu mua từ nguồn nội địa để sử dụng trong thời gian tàu biển nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận đề xuất nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và báo cáo Bộ khi sửa Thông tư số 69/2016/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguy
n Dương Thái (đ b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1997/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với lượng xăng dầu từ nguồn nội địa cung ứng cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


472
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10