Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1994TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1994TCHQ-KTTT
V/v: truy thu thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1446/HQHP-PNV ngày 11/4/2005 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc truy thu thuế hàng nhập khẩu của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng: Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng chiếc xe ô tô trước đây đã được miễn thuế của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng phải nộp thuế truy thu theo đúng quy định. Căn cứ để tính thuế truy thu là giá tính thuế, thuế suất thuế nhập khẩu tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trường hợp của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép thanh lý xe ô tô ngày 26/8/2004 do đó, căn cứ để truy thu thuế thực hiện theo các quy định có hiệu lực tại thời điểm truy thu. (Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và các văn bản liên quan).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VP, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1994 TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế hàng nhập khẩu của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.474

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!