Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1984/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1984/TCHQ-GSQL
V/v: xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Cămpuchia..

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty dịch vụ và Thương mại Đà Nẵng
(số 07 Trần Phú, TP Đà Nẵng)
Công ty TNHH M.V.A.T
(112 Hoàng Diệu, Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 17 17CC-DN ngày 07/5/2005 của Chi nhánh Công ty dịch vụ và thương mại tại Đà Nẵng, công văn số 06/MVAT ngày 26/5/2005 của Công ty TNHH M.V.A.T, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ Điều 4 Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04-4-2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 của Bộ Thương mại; Điểm 3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18-4-2001; Mục I Chương II Thông tư số 62/TT-BNN ngày 05-6-2001 và Điểm 1, Điểm 2 Mục V Thông tư số 123/2003/TT-BNN ngày 14-11-2003 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22-01-2002 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh các loại động vật, thực vật hoang dã, liên hệ với Hải quan cửa khẩu giải quyết thủ tục hải quan để xuất khẩu. Nếu chưa có giấy chứng chỉ xuất khẩu của cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp thì Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam để được giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Tổng cục trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CITES Việt Nam
- LĐTC
- Lưu: VT-GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1984/TCHQ-GSQL ngày 23/05/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Cămpuchia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!