Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1974/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra xác suất để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp

Số hiệu: 1974/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1974/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc TTHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh An Giang

 

Trả lời công văn số 469/HQAG-NV ngày 19/4/2006 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra xác suất để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại, việc kiểm hóa hộ chỉ áp dụng đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, việc kiểm tra xác suất hàng hóa để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp theo quy định tại điểm III 2.1b, mục 1, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính là cần thiết nhưng không phải bất kể lô hàng nào của doanh nghiệp cũng phải thực hiện việc kiểm tra xác suất.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, tránh việc vận chuyển hàng hóa đi lại nhiều lần gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan trong việc quản lý, giám sát hàng hóa, trường hợp của Công ty xuất nhập khẩu thủy sản An Giang và Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, Cục Hải quan An Giang hướng dẫn doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, không thực hiện hình thức kiểm hóa hộ. Trường hợp doanh nghiệp nhất định muốn đăng ký tờ khai tại Cục Hải quan An Giang thì phải chấp nhận đưa hàng về An Giang để thực hiện kiểm tra xác suất (nếu có).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. HCM (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1974/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra xác suất để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60