Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1962/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1962/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1962/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 269/HQLA-NV ngày 11/02/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc khi thực hiện xác nhận trên giấy phép CITES đối với lô hàng thuộc diện phải có Giấy phép CITES xuất khẩu chuyển của khẩu qua đường hàng không, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung điểm 2 công văn số 751/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2015 của Tổng cục Hải quan như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải có Giấy phép CITES, cho phép các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện xác nhận trên Giấy phép CITES tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng. Việc xác nhận trên Giấy phép CITES tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất khẩu cũng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 751/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2015 của Tổng cục Hải quan, theo đó việc xác nhận số lượng thực xuất, cửa khẩu xuất, ngày thực xuất, chữ ký, chức danh và đóng dấu tại ô số 14 và xác nhận số vận đơn tại ô số 15 giấy phép CITES thực hiện trên cơ sở các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát và vận tải đơn.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1962/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217