Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1960/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1960/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giấy in

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 2396/CHQ-NV ngày 08/12/2004 của Cục hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về trường hợp truy thu thuế nhập khẩu các lô hàng giấy in dạng cuộn của Công ty xây lắp KDTH&XNK Nghệ An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 29/9/2004 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4695/TCHQ-KTTT hướng dẫn cụ thể việc xử lý thuế nhập khẩu truy thu lô hàng giấy in của Công ty Công ty xây lắp HDTH&XNK Nghệ An. Qua nghiên cứu báo cáo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 2396/CHQ-NV dẫn trên, Tổng cục Hải quan thấy lý do đề nghị (do chính sách chưa rõ ràng, mặt hàng phức tạp và chưa đủ căn cứ truy thu, do đó hủy quyết định truy thu) là chưa chính xác. Nguyên nhân truy thu là do lỗi chủ quan của doanh nghiệp và cán bộ hải quan (mặt hàng là giấy in offset chưa tráng phủ thuộc nhóm 48.02, nhưng doanh nghiệp khai báo nhóm 48.10 và được cán bộ hải quan chấp nhận tính thuế theo kê khai), nên việc truy thu là đúng. Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4695/TCHQ-KTTT ngày 29/9/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách thuế
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo)
- Lưu VP, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1960/TCHQ-KTTT ngày 23/05/2005 của Tổng cục Hải quan về trường hợp truy thu thuế nhập khẩu các lô hàng giấy in dạng cuộn của Công ty xây lắp KDTH&XNK Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!