Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1956TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1956TCHQ/KTTT
V/v:chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam
(Gia Lâm - Hà Nội)

Trả lời công văn số 415/XDHK ngày 6/4/2005 của Công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam về đề nghị xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo từng tháng trong bộ hồ sơ xin không thu thuế thay vì cung cấp cho từng lô hàng cụ thể khi xét không thu thuế xăng dầu tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì: Một trong những chứng từ để xem xét hoàn thuế (không thu thuế) đối với hàng tạm nhập - tái xuất là chứng từ thanh toán qua ngân hàng của lô hàng xuất khẩu.

- Trường hợp của Công ty Xăng Dầu Hàng Không Việt Nam có tính đặc thù cung cấp xăng dầu cho các chuếyn bay quốc tế của nhiều Hãng hàng không, trong hợp đồng giữa Công ty và các Hãng hàng không thỏa thuận thanh toán theo phương thức trả gộp 15 ngày một lần và lập hóa đơn thu tiền vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Để tạo thuận lợi cho Công ty, khi đề nghị xét hoàn thuế (không thu thuế) đối với xăng, dầu tạm nhập đã tái xuất Công ty được xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo từng tháng thay vì phải cung cấp chứng từ theo từng lô hàng cụ thể với điều kiện Công ty Xăng dầu hàng không phải có văn bản cam kết và giải trình rõ chứng từ thanh toán Công ty xuất trình cho cơ quan Hải quan là chứng từ thanh toán của các lô hàng xuất khẩu cụ thể nào.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Xăng Dầu hàng Không biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1956TCHQ/KTTT ngày 23/05/2005 của Tổng cục Hải quan về đề nghị xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo từng tháng trong bộ hồ sơ xin không thu thuế thay vì cung cấp cho từng lô hàng cụ thể khi xét không thu thuế xăng dầu tạm nhập - tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7