Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1953/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế của các đơn vị trực thuộc để đóng mã số thuế

Số hiệu: 1953/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1953/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thực phẩm miền bắc
122 Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội

 

Trả lời công văn số 179/TPMB-PKT ngày 17 tháng 03 năm 2006 của Công ty Thực phẩm miền Bắc về việc xác nhận nợ thuế của các đơn vị trực thuộc để đóng mã số thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ báo cáo của các cục Hải quan địa phương;

- Căn cứ vào số liệu nợ thuế trên hệ thống quản lý thông tin cưỡng chế thuế tại Tổng cục Hải quan.

Tại thời điểm ngày 29 tháng 3 năm 2006 thì:

- Trung tâm khử trùng nông sản thực phẩm (MST 0100107099-031) và Trung tâm thực phẩm công nghệ miền Bắc (MST 0100107099-045) không có nợ thuế;

- Căn cứ số liệu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thì Công ty Thực phẩm miền Bắc (MST 0100107099) còn nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 11.481.275.391 đồng. Đề nghị Công ty Thực phẩm miền Bắc nộp ngay thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thực phẩm miền Bắc được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1953/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế của các đơn vị trực thuộc để đóng mã số thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.160