Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1953/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1953/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 483/HQCT-NV ngày 11/4/2012 của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ báo cáo vướng mắc về thời hạn tái chế đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với thời hạn tái chế hàng xuất khẩu bị trả lại: Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ áp dụng thời hạn tái chế theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 4 Điều 51, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Đồng ý như đề xuất của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ đối với đề nghị chuyển cột số (14) sang mục tính “Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu” tại Bảng báo cáo nguyên liệu vật tư nhập – xuất – tồn phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 194 (mẫu số 16/HSTK-SXXK).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1953/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66