Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1936/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1936/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1936/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 2207/HQHP-TXNK ngày 2/3/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nợ thuế hàng an ninh quốc phòng:

a/ Về nộp thuế tiêu thụ đặc biệt:

Điểm đ khoản g Điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khu chưa nộp thuế, trong thời gian chờ m thủ tục xét miễn, miễn thuế, không thu thuế được thông quan trong trường hợp sau:

đ.1) Hàng hóa phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

Theo quy định trên, hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng trong thời gian chờ miễn thuế, để được thông quan hàng hóa thì phải nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có). Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Trường hợp sau khi có quyết định miễn thuế nhập khẩu dẫn tới số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp nhỏ hơn số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp thì xử lý tiền thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa theo quy định tại Điều 49 và Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết thông quan hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng khi doanh nghiệp chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là chưa đúng quy định. Vì vậy, đối với trường hợp hàng hóa đã được thông quan nhưng còn nợ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng khẩn trương thu hồi ngay số nợ này và tiền chậm nộp theo quy định.

b/ Về áp dụng biện pháp cưỡng chế:

Căn cứ quy định tại khoản 26 và khoản 30 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, trường hợp doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn quá 90 ngày (bao gồm cả nợ thuế của lô hàng phục vụ an ninh, quốc phòng) thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng nhưng phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định.

2. Nợ thuế đối với doanh nghiệp khai báo mã số tạm:

- Qua kiểm tra trên Hệ thống KTT ngày 21/3/2017 tại Tổng cục Hải quan thì BQL Dự án quốc lộ I Hà Nội (MST 1358 và 8012023) đang có nợ cưỡng chế (quá hạn quá 90 ngày) của nhiều tờ khai đăng ký năm 1996, 1997. Tuy nhiên, trong đó có 04 tờ khai phát sinh năm 1996 (tờ khai số 1321, 208, 140 và 5881) hiện vẫn chỉ là nợ quá hạn (chưa quá 90 ngày). Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra, điều chỉnh thông tin nợ thuế trên hệ thống cho chính xác.

- Để xử lý nợ thuế của các doanh nghiệp khai báo mã số tạm, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng làm việc với đơn vị chủ quản (nếu có) hoặc các cơ quan có liên quan để xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nhập khẩu. Trên cơ sở kết quả xác minh theo hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định số 1074/2014/QĐ-TCHQ ngày 2/4/2014 của Tổng cục Hải quan, thực hiện phân loại nợ, lập hồ sơ theo dõi nợ và áp dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế, tiền chậm nộp theo quy định.

3. Các trường hợp nợ thuế đang trong thời gian chờ giải quyết:

- Về trường hợp nhập khẩu 79 ô tô cứu thương của Công ty CP Kartenex và 02 xe ô tô Ford của Công ty TNHH TM&MT Hiệp Hòa:

Bộ Tài chính đã có công văn số 4036/BTC-TCHQ ngày 29/3/2016 và 8850/BTC-TCHQ ngày 29/6/2016 hướng dẫn xử lý ghi thu, ghi chi thuế tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng cho Công ty CP Kartenex và Công ty TNHH TM&MT Hiệp Hòa. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng đôn đốc các Công ty phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan để hoàn thành các thủ tục ghi thu, ghi chi để thanh khoản số nợ.

- Về trường hợp nhập khẩu 72 xe ô tô cứu thương của Công ty TNHH TM&MT Hiệp Hòa:

Ngày 16/3/2017, Bộ Tài chính đã công văn số 3479/BTC-TCHQ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý thuế TTĐB đối với 72 xe ô tô cu thương của Công ty TNHH TM&MT Hiệp Hòa. Tổng cục Hải quan sẽ sớm có hướng dẫn khi nhận được ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1936/TCHQ-TXNK năm 2017 vướng mắc xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


519
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127