Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1933/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “bàn học sinh” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1933/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1933/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “bàn học sinh”

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11900/HQHP-TXNK không đề ngày của Cục Hải quan TP. Hải phòng vướng mắc phân loại mặt hàng bàn học sinh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục HQ TP. Hải Phòng, các mẫu bàn học sinh được cấu tạo từ các nguyên liệu khác nhau gỗ, sắt, nhựa (tỷ lệ từng loại nguyên liệu khác nhau phụ thuộc từng mẫu bàn). Mặt hàng được xác định là đồ nội thất, do vậy Tổng cục Hải quan đồng ý với quan điểm phân loại mặt hàng trên thuộc nhóm 94.03 của Cục HQ TP. Hải Phòng.

Mặt hàng có cấu tạo từ nhiều nguyên liệu khác nhau, do vậy áp dụng quy tắc 3(b) hoặc 3(c) đ thực hiện phân loại. Theo quy tắc 3(b), để xác định tính chất cơ bản của bàn học sinh thì phải xem xét thêm các yếu tố như trọng lượng, trị giá... của nguyên liệu cấu thành. Tại công văn, Cục HQ TP. Hải Phòng chỉ đề cập đến tỷ lệ trọng lượng của nguyên liệu, chưa đề cập đến các yếu tố khác như trị giá của nguyên liệu cấu thành sản phẩm. Do vậy Tổng cục Hải quan chưa đủ thông tin để xác định mã số cụ thể cho từng mẫu hàng.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng rà soát, kiểm tra thành phần cấu tạo của từng mẫu hàng về trọng lượng, trị giá để thực hiện phân loại. Trường hợp mẫu hàng có một nguyên liệu cấu thành chiếm tỷ trọng về trọng lượng và trị giá lớn hơn các nguyên liệu còn lại thì thực hiện phân loại theo quy tắc 3(b), phân loại mẫu hàng theo mã số của nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn hơn đó. Trường hợp không xác định được nguyên liệu nào chiếm tỷ trọng v trọng lượng và trị giá lớn hơn thì áp dụng quy tắc 3(c) để phân loại.

Tng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-
Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK - PL – Nhung(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1933/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “bàn học sinh” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


435
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177