Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1918/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1918/TCHQ-GSQL
V/v:xác nhận thực xuất đối với hàng XK gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 861/HQTP-NV ngày 01/4/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về thời điểm xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan, Tổng cục có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu mới xác nhận thực xuất. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan để chờ xuất khẩu thì chưa được coi là đã thực xuất khẩu. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc xác nhận thực xuất theo quy định tại Điểm 2.3.d, Mục II Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Cty LD giao nhận và kho vận ngoại thương (để thay trả lời)
- Lưu VT, (GSQL-02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1918/TCHQ-GSQL ngày 18/05/2005 của Tổng cục Hải quan về thời điểm xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan gửi kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!