Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1907/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế đối với phần Free of change (FOC) của một số phần trong hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ trong ngành bưu chính viễn thông

Số hiệu: 1907/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1907/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế phần FOC

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần vật tư bưu điện
270 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1312/XNK ngày 31/3/2006 của Công ty cổ phần vật tư bưu điện khiếu nại về việc xác định trị giá tính thuế đối với phần Free of change (FOC) của một số phần trong hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ trong ngành bưu chính viễn thông. Vấn đề ngày Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì: Giá tính thuế nhập khẩu là giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán trong điều kiện mua bán thông thường không có quan hệ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan đề nghị công ty làm việc với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để xác định trị giá tính thuế theo quy định. Trường hợp Công ty không đồng ý với nội dung giải quyết của cơ quan Hải quan cấp đó thì mới khiếu nại lên cấp tiếp theo. Tổng cục Hải quan chỉ xem xét, giải quyết khiếu nại của người khai hải quan khi đã có văn bản trả lời của Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi kèm hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty cổ phần vật tư bưu điện được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1907/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế đối với phần Free of change (FOC) của một số phần trong hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ trong ngành bưu chính viễn thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210