Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1907/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1907/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1907/THCQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sợi Đà Lạt
(Đ/c: Cụm công nghiệp Phát Chi, xã Trạm Hành, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 01/CV-DWS/2019 ngày 12/03/2019 của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến) về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến thời hạn thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, ngày 31/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP. Theo đó, “Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng quy định Khoản 6 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ cho đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung này có hiệu lực thi hành. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phi hợp với Văn phòng Chính phủ khn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành”.

Ngày 16/01/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 124/BKHCN-ĐTG hướng dẫn: “Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ đến khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Công ty TNHH Sợi Đà Lạt được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để p/h);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai
(để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1907/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255