Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1903/TCHQ-GSQL về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1903/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1903/TCHQ-GSQL
V/v: điều chỉnh bản khai hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 762/HQHCM-NV ngày 11/3/2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc giải quyết điều chỉnh bản khai hàng hóa theo yêu cầu của Công ty liên doanh Đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, đối với vận tải đơn đích danh, nếu điều chỉnh tên người nhận hàng phải có văn bản từ chối nhận hàng của người nhận hàng trên vận tải đơn.

Tuy nhiên, trường hợp cụ thể tại công văn số 762/HQHCM-NV dẫn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn giải quyết như sau: việc tiếp nhận hồ sơ sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 1.2 công văn số 5329/TCHQ-GSQL ngày 18/09/2007 của Tổng cục Hải quan; nếu người nhận hàng trên vận tải đơn không có văn bản từ chối nhận hàng, trên cơ sở khoản 1, Điều 92 Bộ Luật Hàng hải Việt Namkhoản 3, Điều 42 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì Công ty liên doanh Đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam) yêu cầu người gửi hàng ở nước ngoài nộp văn bản đề nghị điều chỉnh tên người nhận hàng trên vận tải đơn phải nêu rõ người nhận hàng cũ là Công ty Alpha Plastics Việt Nam Co LTD đã vi phạm điều khoản thanh toán với người gửi hàng, người gửi hàng yêu cầu hủy bỏ quyền nhận hàng của Công ty Alpha Plastics Việt Nam Co LTD, chuyển quyền này cho người nhận hàng mới và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về nội dung đề nghị của mình nếu có tranh chấp liên quan đến lô hàng đã điều chỉnh tên người nhận hàng mới trên vận tải đơn.

Ngoài ra, sau khi Công ty liên doanh Đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam) đã thu lại toàn bộ vận tải đơn gốc (03 bản) có tên người nhận hàng là Công ty Alpha Plastics Việt Nam Co LTD thì nộp bổ sung cho Hải quan 01 vận tải đơn gốc trong hồ sơ điều chỉnh bản khai hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1903/TCHQ-GSQL về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.287
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78