Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 190/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin chuyển tiền hoàn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về khấu trừ vào thông báo phạt chậm nộp thuế tại Chi cục Hải quan Biên Hòa

Số hiệu: 190/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190/TCHQ-KTTT
V/v: Khấu trừ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Nhà máy len Biên Hòa 
Đường 2, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
 - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 
 - Cục hải quan Đồng Nai

 

Trả lời công văn số: 001/LBH ngày 03/01/2006 của Nhà máy Len Biên Hòa (MST: 0301746426-003) về việc xin chuyển tiền hoàn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về khấu trừ vào thông báo phạt chậm nộp thuế tại Chi cục Hải quan Biên Hòa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ Quyết định hoàn thuế nhập khẩu số: 09 QĐ/HT.HQGC ngày 25/12/2005 của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ tại các quyết định khấu trừ của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, nếu số tiền phạt chậm nộp thuế do Nhà máy Len Biên Hòa nộp còn thừa thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận số tiền phạt chậm nộp thuế còn được hoàn gửi Cục Hải quan Đồng Nai.

Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ xác nhận của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền phạt chậm nộp thuế của Nhà máy Len Biên Hòa, để tiến hành bù trừ tiền phạt chậm nộp thuế vào đúng số còn nợ phạt chậm nộp thuế, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính. Đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Nhà máy Len Biên Hòa biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Đồng Nai để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 190/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin chuyển tiền hoàn phạt chậm nộp thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về khấu trừ vào thông báo phạt chậm nộp thuế tại Chi cục Hải quan Biên Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25