Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1898/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1898/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Tổng công ty dược Việt Nam 
- Công ty dược phẩm Trung Ương 1 
(Km 6 đường Giải Phóng – Thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 765/CV, công văn số 1255/CV-XNK ngày 15/08/2005 của Công ty dược phẩm TW 1 và công văn số 253 TCTD/KH-ĐT-HTQT ngày 19/08/2005 của Tổng công ty dược Việt Nam về việc đề nghị được hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng Fentayl và Dolcontral, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 05/07/1993 và Luật số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998.

Căn cứ quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì:

Việc cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 85/2003/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ có hiệu lực từ ngày quy định có hiệu lực thi hành, do đó việc Công ty dược phẩm TW 1 đề nghị hoàn trả mức thuế chênh lệch nhập khẩu đã nộp trước thời điểm có hiệu lực pháp lý của Quyết định này là không đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty dược Việt Nam và Công ty dược phẩm TW1 được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1898/TCHQ-KTTT ngày 22/11/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị được hoàn thuế nhập khẩu mặt hàng Fentanyl và Dolcontral

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!