Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 18940/BTC-CST thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat 2015

Số hiệu: 18940/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Hải
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18940/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat (DCP)

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0212/CV-DLC ngày 02/12/2015 của Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai kiến nghị về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu 5% với sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc Dicanxi photphat (DCP). Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Kiến nghị Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc Dicanxi photphat (DCP) của Công ty đã được Bộ Tài chính tổng hợp gửi xin ý kiến Bộ ngành, Hiệp hội liên quan tại công văn số 12084/BTC-CST ngày 1/9/2015 về dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ ngành, Hiệp hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh Mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo đó, quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phụ gia thức ăn chăn nuôi gia súc Dicanxi photphat (DCP), mã hàng 2835.25.10 là 0% nhằm đảm bảo nguyên tắc thuế suất của nguyên liệu thấp hơn thành phẩm và hạn chế ảnh hưởng đầu vào của ngành chăn nuôi.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC, TCHQ;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18940/BTC-CST ngày 21/12/2015 về thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat (DCP) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!