Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1889/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1889/TCHQ-KTSTQ
V/v công khai thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 về việc công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, cụ thể là thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 (đính kèm Quyết định công bố TTHC số 350/QĐ-BTC ngày 08/3/2019).

Căn cứ Điều 16, Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công khai đầy đủ nội dung của TTHC được sửa đổi, bổ sung nêu trên tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý. Hình thức, cách thức công khai TTHC thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan, ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC theo quy định.

2. Văn phòng Tổng cục thực hiện niêm yết bản giấy thủ tục tại trụ sở Tổng cục Hải quan; Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan công khai thủ tục tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan; Báo Hải quan thông tin, tuyên truyền thủ tục hành chính nêu trên;

3. Cục Kiểm tra sau thông quan phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan kiểm soát việc thực hiện các TTHC nêu trên; đề xuất điều chỉnh kịp thời TTHC khi có sự thay đổi quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTSTQ (P2-05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.340

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36