Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1888/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Nghị định 122/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1888/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH HANWO.
(37B đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/2016/CV/HW ngày 26/12/2016 của Công ty TNHH HANWO (sau đây gọi là Công ty) về việc thực hiện Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ấn định thuế:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế thì cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp người khai hải quan “...không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các căn cứ tính thuế m cơ sở cho việc tính thuế... . Do đó, trường hợp xác định Công ty không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác căn cứ tính thuế thì phải ấn định thuế theo quy định.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính:

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan 2014 thì Công ty có nghĩa vụ “chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì “Vi phạm hành chính là hành vi có li do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định ca pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”.

Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số thuế, thuế suất lần đầu phải thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính.

Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ) có quy định chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về khai thuế; trường hợp có hành vi gian lận, trốn thuế thì xử phạt theo Điều 13 Nghị định nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan ga Đường sắt quốc tế Yên Viên căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, đối chiếu với quy định của pháp luật nêu trên để xem xét xử lý cho phù hợp.

3. Về Phần mềm kê khai hải quan VNNACS và cổng thông tin điện tử hải quan http://www.customs.gov.vn:

Phần mềm kê khai hải quan điện tử VNACCS là công cụ miễn phí do Tổng cục Hải quan phát hành để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Những thông tin trên hệ thống này và cổng thông tin điện tử hải quan (http://www.customs.gov.vn) bao gồm các hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục hải quan điện tử, các văn bản pháp lý... là những hướng dẫn cũng như thông tin tham khảo để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử cũng là một trong các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (3 đồng hành, 5 hỗ trợ).

Doanh nghiệp có thể tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế, mặt hàng trên Cổng thông tin điện tử Hải quan Việt Nam qua dịch vụ công “Thư viện văn bản” (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/Default.aspx).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Lưu: VT
, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1888/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện Nghị định 122/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


640
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41