Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1883/TXNK-PLHH năm 2013 xác định trước mã số do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1883/TXNK-PLHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/TXNK-PLHH
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty BiTraCon Trade & Consult
(Địa chỉ: Kurt Schumacher Str 100 - 66333 Volkligen/Germany)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được thư ngày 27/10/2013 của quý Công ty đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng vật liệu nano phủ bề mặt để dễ chùi rửa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến đề nghị xác định trước mã số của quý Công ty, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2680/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2013 và số 3478/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2013 hướng dẫn quý Công ty. Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn số 3200/TCHQ-TXNK ngày 11/6/2013 gửi Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức về việc này. Thư của Công ty không có nội dung gì mới giúp cho việc xác định mã số mặt hàng nói trên theo quy định của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011.

Hiện nay, việc xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 01/11/2013. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận đơn đề nghị xác định trước mã số của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, đề nghị quý Công ty tìm hiểu quy định về xác định trước mã số tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên để thực hiện.

Đối với việc Cơ quan Hải quan CHLB Đức có công văn thông báo về mã số hàng hóa của nhà sản xuất NanoCare AG: đây chỉ là cơ sở để cơ quan Hải quan Việt Nam tham khảo khi xác định mã số hàng hóa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty BiTraCon Trade & Consult được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PLHH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1883/TXNK-PLHH năm 2013 xác định trước mã số do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.160
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12