Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1879/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị gia hạn ân hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế nợ thuế đối với 04 tờ khai Hải quan năm 1997 và 1998 của Tổng công ty. Tiếp theo công văn số 1166/TCHQ-KTTT ngày 24/03/2006 của Tổng cục Hải quan

Số hiệu: 1879/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1879/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Tổng cục hải quan TP. Hải Phòng
 - Tổng công ty dệt may Việt Nam
Số 25 Bà Triệu – Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 504/TCKT ngày 21/04/2006 của Tổng Công ty Dệt may Việt Nam về việc đề nghị gia hạn ân hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế nợ thuế đối với 04 tờ khai Hải quan năm 1997 và 1998 của Tổng công ty. Tiếp theo công văn số 1166/TCHQ-KTTT ngày 24/03/2006 của Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng công ty Dệt may Việt Nam hiện đang có số nợ thuế của 04 tờ khai Hải quan 1812/NKD-CMD ngày 02/08/1997, 9.999.881/NKD-CMD ngày 30/06/1997, 9.999.882/NKD-CMD ngày 09/06/1997, 9.999.968/NKD-CMD ngày 31/12/1998 tại phòng KTTT, nay là phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng, tổng cộng 103.922.652đ.

Tổng công ty đã đối chiếu lại sổ sách của đơn vị cũng như liên hệ với Cục Hải quan TP.Hải Phòng để kiểm tra nguồn gốc số nợ thuế của 04 tờ khai nêu trên nhưng chưa tìm thấy hồ sơ. Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại TP.Hải Phòng vẫn chưa tìm thấy chứng từ cũng như tờ khai để kiểm tra nguồn gốc số nợ thuế của 04 tờ khai nêu trên, số của 04 tờ khai trên là mã hóa của số hợp đồng.

Trong thời gian chờ xác minh, xử lý vụ việc này, tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế không cho làm thủ tục Hải quan đối với Tổng công ty, cho Tổng công ty được hưởng ân hạn nộp thuế bình thường đến 30/09/2006 với các điều kiện sau:

- Ngoài 04 tờ khai trên, Tổng công ty phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan.

- Tổng công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu.

Trong thời gian chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế không cho làm thủ tục Hải quan và cho phép Tổng Công ty được hưởng ân hạn nộp thuế bình thường đến 30/09/2006, Tổng Công ty và Cục Hải quan TP. Hải Phòng phải xác định rõ và xử lý dứt điểm nợ thuế của 04 tờ khai trên. Nếu đến 30/09/2006 Tổng Công ty của 04 tờ khai trên thì thực hiện cưỡng chế ngay.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đối chiếu cụ thể các điều kiện trên để tiến hành làm thủ tục Hải quan cho Tổng Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Dệt may Việt Nam biết để liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ các tỉnh, TP
- Lưu VT, Vụ KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1879/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị gia hạn ân hạn nộp thuế và giải tỏa cưỡng chế nợ thuế đối với 04 tờ khai Hải quan năm 1997 và 1998 của Tổng công ty. Tiếp theo công văn số 1166/TCHQ-KTTT ngày 24/03/2006 của Tổng cục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182