Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1877/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ Israel

Số hiệu: 1877/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1877/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế suất thuế NK hàng hóa xuất xứ ISRAEL

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông
18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 001/CV-IC ngày 12/4/2006 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông về việc: thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ Israel, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Công văn 2246/BTM-PC ngày 12/4/2006 của Bộ Thương mại về việc: cập nhận danh sách các nước, số vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam; thì:

Hàng hóa nhập khẩu hợp pháp, hợp lệ, có xuất xứ từ Israel được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Việc xác định thuế suất cụ thể phải căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu và các quy định hiện hành có liên quan.

Để biết được cụ thể các quy định hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu cụ thể Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các thông tin khác có liên quan tại Website của Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được rõ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1877/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ Israel

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210