Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2017 về thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1869/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn nộp thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Sản xuất rượu và Cồn Việt Nam.
(621 Phạm Văn Chí, Q.06, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 02/3-17/CV ngày 8/3/2017 của Công ty TNHH Sản xuất rượu và Cồn Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Công ty) và công văn số 684/HQHCM-TXNK ngày 10/3/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành t ngày 1/9/2016) quy định trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật hải quan thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

- Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định: “Thời hạn nộp thuế quy định tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế”.

- Khoản 4 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13) quy định: “Bãi bỏ khoản 3 Điều 42”.

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 1/9/2016, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế được áp dụng theo chế độ ưu tiên theo quy định của Luật hải quan) thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Do đó, trường hợp của Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13Điều 4 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Sản xuất rượu và Cồn Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK.
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1869/TCHQ-TXNK năm 2017 về thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


424
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168