Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1868/TCHQ-TXNK năm 2017 hướng dẫn về mã số, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu Eastern Mermaid do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1868/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1868/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.
(Đ/c: tầng 7, tòa nhà 322, Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 143/CVTGĐ ngày 03/3/2017 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty) đề nghị hướng dẫn về mã số, thuế nhập khu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu Eastern Mermaid (loại tàu hóa chất chuyên dụng). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số, mức thuế nhập khẩu:

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;

Trên cơ sở thông tin tại công văn số 143/CVTGĐ và tài liệu kèm theo, tàu Eastern Mermaid là tàu chở dầu/khí hóa lỏng, có tổng dung tích 5448 GT, thuộc nhóm 89,01 - Tàu thủy chở khách, du thuyn, phà, tàu thủy chở hàng, xà lan và các tàu thuyền tương tự đvận chuyn người hoặc hàng hóa, phân nhóm 8901.20 - Tàu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng, mã số 8901.20.70 - - Tng dung tích (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2%.

2. Về mức thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ điểm c, khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“c) Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu đtạo tài sản cđịnh của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

Đxác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để m cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được m cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xut được m cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cđịnh của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê li do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành”.

Ngày 17/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKH về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, trong nước đã sản xuất được. Theo đó, trường hợp tàu Eastern Mermaid nêu trên là tàu chở khí hóa lỏng, nếu trọng tải trên 5.000DWT thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do vậy, đề nghị Công ty đối chiếu mặt hàng dự định nhập khẩu với các văn bản hướng dẫn nêu trên để xác định thuế GTGT phải nộp theo đúng quy định.

Tng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK.
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1868/TCHQ-TXNK năm 2017 hướng dẫn về mã số, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu Eastern Mermaid do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


415
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236