Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 18645/BTC-TCT hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới đất liền Campuchia 2015

Số hiệu: 18645/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18645/BTC-TCT
V/v hồ sơ hải quan trong hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tng cục Thuế;
- T
ng cục Hải quan.

 

Liên quan đến vướng mắc về Tờ khai Hải quan tại Công văn số 177/BC-CT của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang báo cáo về tình hình hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền Campuchia, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ đạo Cơ quan Thuế và Cơ quan Hi quan các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp để tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới đất liền: (Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT; Công văn số 11797/BTC-TCT ngày 22/8/2014 về việc hướng dẫn và bổ sung nội dung công văn số 1752/BTC-TCT; Công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; Công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/2/2014 về việc tăng cường quản lý thuế đi với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; Công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 về vic hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền và các công văn của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT đã ban hành năm 2013 trở về trước....). Công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT. Thực hiện các biện pháp này đã góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng gian lận hoàn thuế GTGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế. Do vậy, Bộ Tài chính đ nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện:

1. Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với toàn bộ doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 và các văn bản liên quan.

2. Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Kiên Giang thực hiện kiểm tra thực tế 100% đối với Người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao về thuế, hải quan theo Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013; Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2015. Đồng thời bổ sung các mặt hàng, đối tượng có rủi ro cao về thuế, Hải quan đã được hướng dẫn tại Công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 để thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại các Công văn trên.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18645/BTC-TCT ngày 15/12/2015 về hồ sơ hải quan trong hoàn thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.992

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!