Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1860/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải Phòng

Số hiệu: 1860/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1860/TCHQ-KTTT
V/v: Khấu trừ thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty máy tính truyền thông CMC; 29 Hàn Thuyên – Hà Nội
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

 

Trả lời công văn số: 239/CV/KT/CMC ngày 20/4/2006 của Công ty máy tính truyền thông CMC về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ Quyết định hoàn thuế nhập khẩu số: 56/HQGL-QĐHT ngày 19/7/2005; 75/HQGL-QĐHT ngày 29/9/2005. Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ tại các quyết định khấu trừ của Cục Hải quan TP. Hà Nội nếu Công ty máy tính truyền thông CMC vẫn còn được hoàn gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan TP. Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu và đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan TP. Hà Nội để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty máy tính truyền thông CMC biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP , Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1860/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan TP. Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209