Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1856/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1856/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 01/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1856/TCHQ-TXNK
V/v bù trừ tiền thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3826/HQHCM-TXNK ngày 27/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền nợ của doanh nghiệp đã giải thể, tiếp theo công văn số 6432/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với trường hợp của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (mã số thuế 0900108493) và Công ty TNHH Ladies Bom Việt Nam (mã số thuế 3600264377) là các doanh nghiệp đã giải thể, vừa có khoản tiền thuế nộp thừa, vừa có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ, để thực hiện bù trừ số tiền thuế nộp thừa với khoản tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thông tin doanh nghiệp đã giải thể của các cơ quan chức năng, căn cứ số liệu về số tiền nộp thừa, số tiền nợ, thay doanh nghiệp là chủ thể thực hiện thủ tục hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách như đã hướng dẫn tại công văn số 6432/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2018 của Tổng cục Hải quan và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin điện tử của ngành và niêm yết tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn trả kiêm bù trừ ngân sách.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);

- Vụ CST, Vụ PC, TCT (để biết);
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1856/TCHQ-TXNK năm 2019 về bù trừ tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21