Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1855/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1855/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt.
(7a/1 Mai Anh Đào, Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/13/2012/CV ngày 27/3/2012 của Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt về việc xin miễn thuế nhập khẩu hệ thống nhà kính ươm cây. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 mục III Danh mục A và khoản 29 mục III Danh mục B – Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học và dự án đầu tư xây dựng cơ sở, công trình kỹ thuật:  phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm nhằm ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên.

Hồ sơ, thủ tục để được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 101, Điều 102, Điều 103, Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp Công ty Cổ phần công nghệ sinh học rừng hóa Đà Lạt có dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thuộc khoản 1 nêu trên và đáp ứng đầy đủ hồ sơ, thủ tục quy định thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CPkhoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1855/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0