Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1835/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1835/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế khung gầm  có gắn động cơ ô tô NK.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan TP. Hải Phòng
- Công ty cơ khí ô tô An Thái
(Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh - TP.Thái Bình)

Trả lời công văn số: 01/CV ngày 26/4/2005 của Công ty cơ khí ô tô An Thái về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng khung gầm có gắn động cơ ô tô nhập khẩu tại tờ khai số: 380/NK/KD/2005 ngày 22/01/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số: 1361/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25/11/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn quy trình tham vấn và xác định lại giá tính thuế đối với các trường hợp nghi ngờ trị giá khai bóa.

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hải Phòng:

1. Kiểm tra lại kết quả tham vấn và thông báo điều chỉnh giá tính thuế đối với mặt hàng khung gầm có gắn động cơ xe ô tô nhập khẩu tại tờ khai nêu trên, nếu việc điều chỉnh chưa đúng quy trình, chưa đủ thông tin, tờ khai tham khảo số 352/NKD-HD ngày 29/3/2005 chưa chính xác thì xem xét lại hiệu lực quyết định điều chỉnh giá tính thuế.

2. Có văn bản trả lời và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan TP.Hải Phòng giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1835/TCHQ-KTTT ngày 12/05/2005 của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng khung gầm có gắn động cơ ô tô nhập khẩu tại tờ khai số: 380/NK/KD/2005 ngày 22/01/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!