Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1833/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hành lý cá nhân do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1833/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1833/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu hành lý cá nhân. 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố 

Thời gian qua, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có vướng mắc về thủ tục nhập khẩu hành lý của người nước ngoài sang Việt Nam làm việc; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện thủ tục nhập khẩu hành lý của người nước ngoài sang Việt Nam làm việc (trừ đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, đối tượng là chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam, đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam) như sau:

- Căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Căn cứ khoản 1, Điều 35 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;

Người nước ngoài sang Việt Nam làm việc có gửi hành lý cá nhân, (gồm đồ vật dụng gia đình và cá nhân là các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng hoặc mới 100%) để phục vụ mục đích làm việc và nhu cầu sinh hoạt trong thời hạn ở Việt Nam được làm thủ tục nhập khẩu hành lý theo quy định hiện hành tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi hành lý đến) với số lượng, chủng loại hợp lý và phù hợp với thời hạn làm việc tại Việt Nam.

Trường hợp hành lý vượt quá định mức miễn thuế thì người nước ngoài sang Việt Nam làm việc phải nộp thuế đối với phần vượt quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn trên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS6QL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1833/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hành lý cá nhân do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129