Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1833/BTNMT-BVMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1833/BTNMT-BVMT
V/v giám định phế liệu nhập kho

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/4/2004 ban hành Quy định về Bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (thay thế Quyết định số 65/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Để thực hiện tốt Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT nói trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn Hải quan các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số điểm sau:

1- Các loại phế liệu được liệt kê ở Điều 5, đồng thời đảm bảo các điều kiện nêu ở Điều 6 của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BNTMT, thuộc loại được phép nhập khẩu. Các loại phế liệu khác, không được liệt kê trong Điều 5 của Bản Quy định thì không được phép nhập khẩu.

2. Cơ quan Hải quan kiểm tra phế liệu nhập khẩu theo quy định hiện hành như đối với hàng hoá khác, căn cứ theo Điều 5 và Điều 6 của Bản Quy định. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan Hải quan có thể yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường sở tại và các tổ chức giám định cùng tham gia để kiểm tra, giám định. Nếu phế liệu nhập khẩu không đúng như Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT và như Hợp đồng mua bán thì kiên quyết bắt tái xuất và xử lý theo pháp luật.

3. Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT chỉ quy định các điều kiện về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Các doanh nghiệp chế xuất đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải được khuyến khích xử lý, tái chế, tái sử dụng tất cả các loại phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất, nhưng vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật.

4. Hàng năm, đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp thông tin về phế liệu nhập khẩu tại các cửa khẩu trên cả nước, gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Tổng cục.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1833/BTNMT-BVMT ngày 08/06/2004 ngày 08/06/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giám định phế liệu nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.402

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!