Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1832/BTC-TCHQ năm 2017 vướng mắc thực hiện Thông tư 106/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1832/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 106/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Liên quan tới các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp bản chính Giấy thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 106/2016/TT-BTC.

Doanh nghiệp được sử dụng bản fax Giấy thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu để thông quan hàng hóa. Thời hạn nộp bản chính Giấy thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm về thời gian nộp bản chính Giấy thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu hoặc bản chính khác với bản fax thì xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP .

2. Về việc xác nhận “Hàng đã đưa vào khotrên tờ khai hải quan giấy tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 106/2016/TT-BTC”

Đối với xăng dầu, nguyên liệu từ nước ngoài nhập kho ngoại quan xăng dầu, trường hợp doanh nghiệp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Chi cục Hải quan quản lý kho thực hiện xác nhận “Hàng đã đưa vào kho” trên tờ khai hải quan giấy.

3. Về thủ tục hải quan đối với xăng dầu, nguyên liệu từ nội địa nhập kho ngoại quan tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 106/2016/TT-BTC:

Căn cứ quy định tại điểm a.2, điểm b.1 khoản 2 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 106/2016/TT-BTC.

4. Về thủ tục hải quan đối với pha chế xăng dầu trong kho ngoại quan xăng dầu tại Điều 8 Thông tư số 106/2016/TT-BTC:

c) Về đề nghị bổ sung chức năng lập Biên bản bàn giao trên Hệ thống tại điểm c khoản 5 Điều 10 Thông tư số 106/2016/TT-BTC: Giao Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về nội dung này.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa biết, thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.
TỔNG
CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1832/BTC-TCHQ năm 2017 vướng mắc thực hiện Thông tư 106/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69