Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1825/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Phyto Optizymes do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1825/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng Phyto Optizymes

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Bình Nguyên.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11.12/16 CV-BN ngày 22/12/2016 và công văn số 03.02/17 CV-BN ngày 17/02/2017 của Công ty TNHH TM Dược phẩm Bình Nguyên đề nghị xem xét lại kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng Phyto Optizymes tại thông báo kết quả phân loại số 11261/TB- TCHQ ngày 29/11/2016. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, trả lời đề nghị của Công ty TNHH TM DP Bình Nguyên, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty ngay sau khi nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC
THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1825/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Phyto Optizymes do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


345
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127