Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1825/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phương tiện XNC tại cảng thuỷ nội địa Bảo Mai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1825/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1825/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện XNC tại cảng thuỷ nội địa Bảo Mai

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 289/HQĐT-NV ngày 30/03/2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu; tiếp theo công văn số 1570/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2009 của Tổng cục Hải quan, nay Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa (quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm I.1, mục 4 Thông tư số 125/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính) và hệ thống cảng nội địa (quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP) không bao gồm cảng thủy nội địa.

Cảng thủy nội địa được điều chỉnh tại Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa, Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông vận tải về quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Do vậy, cảng thuỷ nội địa Bảo Mai được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2009 của Bộ giao thông vận tải không bị điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2005/NĐ-CP.

2) Theo nội dung nêu trên, Bộ Tài chính không quy định điều kiện và quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng thuỷ nội địa Bảo Mai.

3) Công văn này là bộ phận không tách rời nội dung công văn số 1570/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2009 của Tổng cục Hải quan dẫn trên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1825/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phương tiện XNC tại cảng thuỷ nội địa Bảo Mai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.074
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234