Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1811/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nguyên liệu gia công sai khai báo

Số hiệu: 1811/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1811/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu nguyên liệu  gia công sai khai báo

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 392/HQBD-NV ngày 22/03/2006 của Cục Hải quan Bình Dương về việc nhập khẩu nguyên liệu gia công sai khai báo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan Bình Dương và hồ sơ vụ việc gửi kèm, căn cứ quy định tại Điều 17, Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan; căn cứ quy định tại Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 2/4/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, theo Tổng cục Hải quan vấn đề này xử lý như sau:

1. Cục Hải quan Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH cổ phần Vĩnh Tụ.

2. Nếu hàng nhập khẩu là phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT và sử dụng làm nguyên liệu gia công sản phẩm như thỏa thuận trong hợp đồng gia công thì làm thủ tục hải quan theo quy định. Yêu cầu Công ty phải cam kết và sử dụng lô hàng nhập khẩu đúng mục đích đồng thời Công ty phải có phụ kiện điều chỉnh lại danh mục, đơn giá, trị giá nguyên liệu gia công, định mức gia công trong hợp đồng gia công cho phù hợp với thực tế nguyên liệu nhập khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương căn cứ hồ sơ vụ việc thực tế và các quy định nêu trên để ra quyết định xử phạt theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1811/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nguyên liệu gia công sai khai báo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60