Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18104/BTC-TCHQ năm 2014 về ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18104/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18104/BTC-TCHQ
V/v ưu đãi thuế đối với hàng hóa NK phục vụ dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;
(Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)
- Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên.
(KCN Dệt may Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 568/BQL-ĐT ngày 10/10/2014 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và công văn số 14/10/2014/CV-HYKD ngày 15/10/2014 của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên về xác định ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ dự án đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu”.

- Căn cứ khoản 39 mục VI Danh mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì dự án “Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc sơ chế da” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

- Căn cứ khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền in trên vải để mở rộng quy mô cho dự án “Nhà máy dệt và nhuộm vải co giãn các loại” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 39 mục VI Danh mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP nên được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Riêng việc đầu tư bổ sung máy móc thí nghiệm, kiểm tra vải, để xác định có hay không thuộc trường hợp đầu tư mở rộng của dự án “Nhà máy dệt và nhuộm vải co giãn các loại”, đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên lấy ý kiến của Bộ Công Thương (là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với ngành dệt may), trường hợp xác định rõ nếu dây chuyền máy móc thí nghiệm, kiểm tra vải của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên là thiết bị thí nghiệm, kiểm tra vải và chỉ để phục vụ cho dự án đầu tư “Nhà máy dệt và nhuộm vải co giãn các loại” của Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên và Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ (14b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18104/BTC-TCHQ năm 2014 về ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49