Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 180/GSQL-GQ1 về xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 180/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Viên Sơn
(thôn An Tĩnh, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 09/2012 ngày 19/3/2012 của Công ty về thủ tục xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Đối tượng hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Điều 8 và Điều 15 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ thì hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu chỉ phải kiểm dịch nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây có yêu cầu kiểm dịch: a) điều ước quốc tế quy định; b) nước nhập khẩu hàng hóa quy định; c) hợp đồng mua bán hàng hóa có thỏa thuận; d) chủ vật thể yêu cầu, thì mới phải kiểm dịch khi xuất khẩu. Việc triển khai trường hợp nêu tại điểm a và b do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản quy định cụ thể.

2. Theo phản ánh của Công ty thì cơ quan kiểm dịch chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sau khi doanh nghiệp có vận tải đơn (hàng đã được đưa lên tàu): đề nghị Công ty làm việc với cơ quan kiểm dịch để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sớm nhất trong thời hạn quy định, khi có giấy chứng nhận kiểm dịch cơ quan hải quan thông quan hàng hóa là đúng quy định hiện hành.

3. Về xác định nước nhập khẩu có yêu cầu kiểm dịch: thực hiện theo văn bản thông báo cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trường hợp không có thông báo thì không áp dụng.

4. Về việc ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu: đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 180/GSQL-GQ1 về xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149