Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1797/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1797/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 318/HQQNg-NV ngày 15/3/2013, công văn số 1207/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án nhiệt điện Mông Dương II theo hình thức BOT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về việc miễn thuế nhập khẩu cho dự án nhiệt điện Mông Dương II:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ngãi tại điểm 1 công văn số 1207/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 thì dự án nhiệt điện Mông Dương II là dự án BOT, có giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 8/4/2010 thời điểm Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực.

Tại khoản 8 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và khoản 9 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC đã quy định cụ thể về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu của các dự án được xây dựng theo hình thức BOT. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5798/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2011 hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện đăng ký danh mục và miễn thuế nhập khẩu đối với dự án trên. Vì vậy, Tổng cục đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu và hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án theo quy định.

2) Về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị dự phòng:

Về vướng mắc nêu tại điểm 2 công văn số 1207/HQQNg-NV, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 140/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2013 hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1797/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.954
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41